National rates dental hygienists 2019

 

Consultatie en Diagnostiek (C)

  1. Diagnostisch onderzoek

C11 Periodieke controle € 21,78

 

C13 Probleemgericht consult € 21,78

 

  1. Aanvullend diagnostisch onderzoek,

algemeen

C22 Aanvullende medische anamnese

na (schriftelijke) routinevragen

€ 21,78

 

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen

en vastleggen behandelplan

€ 103,16

 

Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of

instructie, per vijf minuten

€ 12,85

 

M02 Consult voor evaluatie van preventie,

per vijf minuten

€ 12,85

 

M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten

€ 12,85

 

M05 Niet-restauratieve behandeling

van cariës in het melkgebit

€ 25,79

 

M32 Eenvoudig bacteriologisch- of

enzymatisch onderzoek

€ 17,19

 

M30 Behandeling van gevoelige

tandhalzen en (preventief) toedienen

medicament

€ 5,73

 

M40 Fluoridebehandeling € 14,33

 

M61  Mondbeschermer € 25,79

 

Tandvleesbehandelingen (T)

  1. Verrichtingen bij patiënten

met tandvleesaandoeningen

 

T11 Onderzoek van het tandvlees

met pocketstatus

€ 151,88

 

T12 Onderzoek van het tandvlees

met parodontiumstatus

€ 166,21

 

T21 Grondig reinigen wortel, complex

€ 30,95

 

T22 Grondig reinigen wortel, standaard

€ 22,92

 

T31 Herbeoordeling met pocketstatus,

na initiële tandvleesbehandeling

€ 88,83

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus,

na initiële

tandvleesbehandeling

€ 103,16

 

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject

na herbeoordeling

€ 45,85

 

T41 Beperkt consult parodontale

nazorg

€ 60,18

 

T42 Consult parodontale nazorg € 87,11

 

T43 Uitgebreid consult parodontale

nazorg

€ 115,77

 

T44 Complex consult parodontale

nazorg

€ 154,17

 

T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus

€ 151,88

 

T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

€ 166,21

 

Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,45

 

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire

verdoving

€ 14,33

 

Vullingen (V)

V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,07

 

V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 38,40

 

V73 Drievlaksvulling amalgaam € 49,86

 

V74 Meervlaksvulling amalgaam € 69,92

 

V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/

glascarbomeer/compomeer

€ 35,53

 

V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/

glascarbomeer/compomeer

€ 49,86

 

V83 Drievlaksvulling glasionomeer/

glascarbomeer/compomeer

€ 61,32

 

V84 Meervlaksvulling glasionomeer/

glascarbomeer/ compomeer

€ 81,38

 

V91 Eénvlaksvulling composiet € 45,85

 

V92 Tweevlaksvulling composiet € 60,18

 

V93 Drievlaksvulling composiet € 71,64

 

V94 Meervlaksvulling composiet € 91,70

 

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig

plastisch materiaal€ 68,77

 

V30 Fissuurlak eerste element € 25,79

 

V35 Fissuurlak ieder volgend element

in dezelfde zitting

€ 14,33

 

V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken

van oude vullingen

€ 5,73